Taekwon-Do Šumná

Zkoušky

5. 2. 2023 technické zkoušky pro TS Kup, tělocvična policejního klubu Znojmo, začátek 09:00

Výukový manuál

Od 4. Kupu je potřeba mít nachystané chrániče rukou a nohou, suspensor a chrániče zubů.
7. Kup – 1. Kup

Rozměry desek na přerážení

Žáci 30 x 30 cm. o tloušťce 1 cm.
Určené na techniky nohou, kde s ohledem na věk budou techniky rukou prováděny na lapu.

Junioři 30 x 30 cm. o tloušťce 1,5 cm.
Senioři 30 x 30 cm. o tloušťce 2 cm.

Uznávají se pouze dřevěné desky, jakékoliv náhrady jsou nepřípustné!

Potřebné množství desek na jednotlivé stupně.

7. Kup – 4 ks
6. Kup – 4 ks
5. Kup – 4 ks
4. Kup – 10 ks
3. Kup – 12 ks
2. Kup – 16 ks
1. Kup – 18 ks

Sestavy – TUL: Saju Jirugi
Postoje – SOGI: Charyot Sogi, Narani (jumbi) Sogi, Gunnun Sogi.
Základní techniky – KIBON RYONSUP
Techniky rukou:
Narani So Ap Joomuk Kaunde Jirugi
Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Jirugi (v pohybu vpřed a vzad)

Techniky nohou:
Apcha Olligi – Gunnun So (na místě)
Yopcha Olligi – Gunnun So (na místě)
Apcha Busigi – Gunnun So (na místě)

Teorie:
Popis Charyot So, Narani So, Gunnun So?
Jak je správně zatnutá pěst?
Co je Taekwon-Do ITF?
Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TUL: Saju Jirugi, Saju Makgi
Postoje – SOGI: Annun Sogi, Niunja Sogi
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Annun So Ap Joomuk Kaunde Jirugi
Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi – (v pohybu vpřed a vzad)
Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi – (v pohybu vpřed a vzad)
Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi – (v pohybu vpřed a vzad)

Techniky nohou:
Apcha Busigi – Gunnun So nebo Niunja
Dollyo Chagi – -//- (na místě)
Yopcha Jirugi – Annun So (na místě)

Boje – MATSOGI:
Sambo Matsogi (tříkrokový boj) – sám 3 varianty

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Vyproštění z úchopu za ruku ze předu – stejnosměrná a křížová

Gymnastika:
Kotoul vpřed a vzad

Teorie:
Popis Annun So a Niunja Sogi?
Co Znamená Saju Jirugi a Saju Maggi?
Slib Taekwon-Do?
Zásady Taekwon-Do?
Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

 

Sestavy – TULY: od Saju Jirugi po Chon-Ji
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Niunja So An Palmok Kaunde Makgi – (v pohybu vpřed a vzad)

Techniky nohou:
Naeryo Chagi – Niunja So (na místě)
Dwitcha Jirugi – Narani So (na místě)
Torra Yopchagi – Niunja So (na místě)
Apcha Busigi – Gunnun So nebo Niunja So
Yopcha Jirugi – Annun So nebo Niunja So
Dollyo Chagi – Niunja So
Twimyo Apcha Busigi – Gunnun So nebo Niunja So
Twimyo Dollyo Chagi – Niunja So
Twimyo Yopcha Jirugi – Niunja So

Boje – MATSOGI:
Sambo Matsogi ve dvojicích – 3 varianty v Gunnun So
3 varianty v Niunja So

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Vyproštění z úchopu za ruce i ze zadu

Gymnastika:
Para kotoul vpřed, vzad a stranou

Teorie:
Co znamená Chon-Ji?
Co znamená Tae, Kwon, Do?
Kdo založil Taekwon-Do a kdy?
Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TULY: od Saju Makgi po Dan Gun
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi – (v pohybu vpřed a vzad)
Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi -//-
Niunja So Sang Palmok Makgi -//-
Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi -//-
Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi -//-
Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi -//-

Techniky nohou:
Naeryo Chagi – Niunja So
Torra Naeryo Chagi – Niunja So (na místě)
Dwitcha Jirugi – Niunja So
Goro Chagi – Niunja So (na místě)
Torra Goro Chagi – Niunja So (na místě)
Torra Yopcha Jirugi – Niunja So (na místě)
Twimyo Goro Chagi – Niunja So
Twimyo Naeryo Chagi – Niunja So

Boje – MATSOGI:
Sambo Matsogi – 3 varianty Gunnun So
3 varianty Niunja So
Ibo Matsogi (dvojkrokový boj) – 3 varianty

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Vyproštění z úchopu za krk ze předu, ze strany ze zadu

Přerážení – WIROK:
Niunja So Yop Sonkal Taerigi – 1 deska
Apcha Busigi – 1 deska

Gymnastika:
Kliky, sklapy, hvězda vpřed přes obě ruce

Teorie:
Co znamená Dan-Gun?
Kolik má Taekwon-Do technik?
Kolik má Taekwon-Do tulů?
Tato cvičení,techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TULY: od Chon-Ji po Do-San
Základní techiky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi (v pohybu vpřed a vzad)
Gunnun So Sun Sonkut Tulgi -//-
Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi -//-
Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi -//-

Techniky nohou:
Torra Naeryo Chagi – Niunja So
Goro Chagi – Niunja So
Torra Goro Chagi – Niunja So
Twimyo Torra Yopcha Jirugi (180° ) – Niunja So
Twimyo Torra Goro Chagi (180° ) – Niunja So

Boje – MATSOGI:
Ibo Matsogi – 6 variant

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Vyproštění z úchopů za trup

Přerážení – WIROK:
Niunja So Yop Sonkal Taerigi – 1 deska
Kaunde Yopcha Jirugi – 1 deska

Gymnastika:
Šplh, překážková dráha

Teorie:
Co znamená Do-San?
Význam Sambo Matsogi?
Teorie síly?
Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách! 

Sestavy – TULY: od Chon-Ji až Won-Hyo
Postoje – SOGI: Gojung Sogi, Guburyo Sogi, Guburyo Jumbi Sogi ,,A“, Moa Sogi Jumbi ,,A“
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Niunja So Sonkal Nopunde Anuro Taerigi (v pohybu vpřed a vzad)
Gojung So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi -//-
Gunnun So An Palmok Dollimio Makgi -//-

Techniky nohou:
Bituro Chagi – Niunja So
Sevo Chagi – Niunja So
Golcho Chagi – Niunja So
Bandae Dollyo Chagi – Niunja So
Suroh Chagi

Boje – MATSOGI:
Ilbo Matsogi (jednokrokový boj) 10 variant

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Vyproštění z úchopů za oděv.

Přerážení – WIROK:
Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1 deska muži
Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska ženy
Kaunde Dollyo Chagi – 1 deska

Gymnastika:
Pády vpřed, vzad a stranou

Teorie:
Co znamená Won-Hyo?
Význam Ibo Matsogi?
Popis ruky.
Popis nových postojů.
Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TULY: od Chon-Ji po Yul-Gok
Postoje – SOGI: Kyocha Sogi
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Gunnun So Sonbadak Golcho Baro(Bandae) Makgi (v pohybu vpřed a vzad)
Gunnun So Ap Palkup Taerigi -//-
Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi -//-
Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi -//-

Techniky nohou:
Twimyo Bandae Dollyo Chagi
Ssang Ball Apchagi
Ssang Ball Yopchagi

Boje – MATSOGI
Ilbo Matsogi – 10 variant
Ban Jaju Matsogi

Sebeobrana – HOSIN SOOL
Vyproštění z úchopů za vlasy
Poraz stojné nohy

Speciální techniky – T-KI:
Twimyo Nopi Apchgi – 1 deska (na nataženou ruku v pěst)
Twimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska (přes 3 lidi, ženy přes 2)

Přerážení – WIROK:
Ap Joomuk Jirugi – 1 deska muži
Sonkal Yop Taerigi – 1 deska ženy
Apcha Busigi – 2 desky
Yopcha Jirugi – 2 desky
Přezkušující vybere 4 techniky (2 x T-KI, 2 x Wirok)

Gymnastika:
Vstávání ze země vpřed, vzad a stranou

Teorie:
Co znamená Yol-Gok?
Popis Kyocha Sogi?
Význam Ilbo Matsogi?
Popis nohy?

Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TULY: od Chon-Ji po Joon-Gun
Postoje – SOGI: Moa Jumbi Sogi ,,B‘‘, Dwitbal Sogi, Nachuo Sogi
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi (v pohybu vpřed a vzad)
Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi -//-
Gunnun So Wipalkup Taerigi -//-
Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi -//-
Gunnun So Sang Joomuk Dwijibo Jirugi -//-
Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi -//-
Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi -//-
Niunja So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi -//-
Gunnun So Sonbadak Noolo Makgi -//-
Gojung So Mongdunk-i Makgi -//-

Techniky nohou:
Aap Moorup Ollyo Chagi – Gunnun So
Twimyo Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
Twimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)
Bansa Chagi

Boje – MATSOGI:
Ban Jaju Matsogi
Jaju Matsogi

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Podmety a přehozy přes záda

Speciální techniky – T-KI:
Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska (na nataženou ruku v pěst)
Twimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska (přes 4 lidi,ženy 3)
Twimyo Dollyo Chagi – 1 deska (na hlavu)

Přerážení – WIROK:
Ap Joomuk Jirugi – 1-2 desky
Sonkal Yop Taerigi – 1-2 desky
Torra Yopcha Jirugi – 2 desky
Dollyo Chagi – 2 desky
Přezkušují vybere 4 techniky (2 x T-KI , 2 x Wirok)

Gymnastika:
Hvězda přes jednu ruku, rondát
Teorie: Co znamená Joon-Gun?
Popis nových postojů?
Citlivé body na těle?

Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TULY: od Chon-Ji po Toi-Gye
Postoje – SOGI: Gunnun Jumbi Sogi ,,D‘‘
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi (v pohybu vpřed a vzad)
Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi
Gunnun So Kyocha Joomuk Noollo Makgi -//-
Annun So Bakat Palmok San Makgi
Niunja So Doo Palmok Najunde Miro Makgi -//-
Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi -//-
Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi -//-

Techniky nohou:
Dollyo Chagi – I-Jung Chagi (dvojitá koncovka)
Yopcha Jirugi -//-
Twimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
Twimyo Torra Goro Chagi (360°)
Dollyo Chagi – Mikulmyo (s posunem do předu, do zadu, do boku)
Yopcha Jirugi -//-

Boje – MATSOGI:
Ban Jaju Matsogi
Jaju Matsogi

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Využití hmoty protivníka, obrana proti noži

Speciální techniky – T-KI:
Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska (na nataženou ruku, natažené prsty)
Twimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska (přes 5 lidí, ženy přes 4)
Twimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska (na hlavu)

Přerážení – WIROK:
Ap Joomuk Jirugi – 2 desky
Sonkal Yop Taerigi – 1 až 2 desky
Ap Palkup Taerigi – 2 desky
Dung Joomuk Taerigi – 1 deska
Twimyo Torra Yopcha Jirugi – 2 desky
Bandae Dollyo Chagi – 1 deska
Twimyo Apcha Busigi – 1 deska
Přezkušující vybere 5 technik (2 x T-KI , 3 x Wirok min 1x rukou)

Gymnastika:
Přeskoky přes překážky, skoky plavmo, přemet

Teorie:
Co znamená Toi-Gye?
Zásady pro techniku?
Kompozice Taekwon-Do?

Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!

Sestavy – TULY: od Chon-Ji po Hwa-Rang
Postoje – SOGI: Moa Jumbi Sogi ,,C‘‘, Soojik Sogi
Základní techniky – KIBON RYONSUP

Techniky rukou:
Annun So Sonbadak Miro Makgi
Niunja So Ap Joomuk Ollyo Makgi (v pohybu vpřed a vzad)
Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi -//-
Niunja So Ap Joomuk kaunde Baro Jirugi -//-
Niunja So Yop Palkup Tulgi -//-
Moa So An Palmok Nopunde Yopap makgi

Techniky nohou:
Torra Yopcha Jirugi – I-Jung Chagi
Goro + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi (2 a více různých kopů provedené jednou
nohou.Noha se nesmí dotknout země)
Torra Goro + Dollyo Chagi -//-
Goro Chagi – Mikulmyo
Naeryo Chagi – Mikulmyo

Boje – MATSOGI:
Jaju Matsogi

Sebeobrana – HOSIN SOOL:
Obrana proti tyči, proti dvěma útočníkům

Speciální techniky – T-KI:
Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska (na nataženou ruku,natažené prsty)
Twimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska (přes 6 lidí, ženy přes 5)
Twimyo Goro Chagi – 1 deska (na hlavu)
Twimyo Yopcha Jirugi – 1 deska (na hlavu)

Přerážení – WIROK:
Twimyo Torra Yopcha Jirugi – 2 desky
Bandae Dollyo Chagi – 2 desky
Twimyo Apcha Busigi – 2 desky
Sonkal Yop Taerigi – 2 desky
Přezkušující vybere 6 technik (3 x T-KI , 3 x Wirok min 1 x rukou)

Gymnastika:
Rozštěp, provaz, most, salto

Teorie:
Co znamená Hwarang?
Historie Taekwon-Do?
Popis jednotlivých zásad ?

Tato cvičení, techniky a teorie mohou být požadovány na všech dalších zkouškách!